See also

Family of Brian Joseph SEXTON and Patricia Amy TODD

Husband: Brian Joseph SEXTON (1930- )
Wife: Patricia Amy TODD (1933- )
Children: Michael John SEXTON (1951- )
Peter Anthony SEXTON (1953-1953)
Juanita Maria CLINTON (1953- )
Paul Francis SEXTON (1954- )
Mary Therese SEXTON (1956- )
Christine Anne SEXTON (1958- )
Helen Kaye SEXTON (1959- )
Vincent James SEXTON (1960- )
Raylene Margaret SEXTON (1962- )
Anne Marie SEXTON (1971- )
Marriage

Husband: Brian Joseph SEXTON

Name: Brian Joseph SEXTON
Sex: Male
Father: Joseph Clement SEXTON (1906-1974)
Mother: Gertrude Anastasia WILLIAMS (1907-1957)
Birth 1 Dec 1930

Wife: Patricia Amy TODD

Name: Patricia Amy TODD
Sex: Female
Father: -
Mother: -
Birth 26 May 1933

Child 1: Michael John SEXTON

Name: Michael John SEXTON
Sex: Male
Birth 6 Sep 1951

Child 2: Peter Anthony SEXTON

Name: Peter Anthony SEXTON
Sex: Male
Birth 4 Apr 1953
Death 9 Aug 1953 (age 0)

Child 3: Juanita Maria CLINTON

Name: Juanita Maria CLINTON
Sex: Female
Spouse: Noel Craig TAPSCOTT (1949- )
Birth 15 Aug 1953
Adoption

Child 4: Paul Francis SEXTON

Name: Paul Francis SEXTON
Sex: Male
Spouse: Aspasia PANDURIS (1955- )
Children: Kristian PANDURIS (1975- )
Birth 13 Oct 1954

Child 5: Mary Therese SEXTON

Name: Mary Therese SEXTON
Sex: Female
Birth 21 Oct 1956

Child 6: Christine Anne SEXTON

Name: Christine Anne SEXTON
Sex: Female
Spouse: Robert Leslie HIGGINS (1959- )
Children: Victoria Amy HIGGINS (1977- )
Birth 9 Apr 1958

Child 7: Helen Kaye SEXTON

Name: Helen Kaye SEXTON
Sex: Female
Birth 20 Mar 1959

Child 8: Vincent James SEXTON

Name: Vincent James SEXTON
Sex: Male
Spouse: Michelle JOHNS (1962- )
Children: Sarah Nicolle SEXTON (1978- )
Rebecca Amy SEXTON (1981- )
Timothy James SEXTON (1983- )
Birth 20 May 1960

Child 9: Raylene Margaret SEXTON

Name: Raylene Margaret SEXTON
Sex: Female
Spouse: Alfred Charles ZAHRA (1958- )
Birth 22 Nov 1962

Child 10: Anne Marie SEXTON

Name: Anne Marie SEXTON
Sex: Female
Birth 15 Apr 1971